သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Announcing the appointment of our new Non – Executive Chairman

Yangon, 5th May 2022uab ဘဏ်အနေဖြင့် is delighted to announce the appointment of U Nay Aye as the Chairman of the Board of Directors.

U Nay Aye joined the Board on 25th November 2021 as Senior Independent Non-Executive Director and after a period of orientation has been appointed Non-Executive Chairman.  His appointment has also been approved by the Central Bank of Myanmar.

Outgoing uab bank Chairman, ဦးနေအောင် whilst congratulating U Nay Aye said, “It has been a privilege for me to have served as uab bank’s Chair for the past 12 years.  Following the success of reforms in the business model and management made in 2017, I had expressed my intention at the end of 2020 to allow for better independent corporate governance of the Bank with the appointment of an independent non-executive chair. I am delighted on how the Bank has progressed over the years with its innovativeness and have greatly enjoyed my time working with the professionalism displayed by both Board and Senior Management members. It is at this stage when the Bank is well positioned for the appointment of an independent Chairman of the Board. U Nay Aye is well qualified for the role with his extensive experience and I am confident that I am passing this role to a pair of safe hands. “

U Nay Aye said, “I have been deeply impressed over the last few months as Board member to see the work and progress at uab ဘဏ်အနေဖြင့် and I am delighted to be offered this opportunity to lead as Chairman and as an independent member of the Board. U Ne Aung leaves a legacy of 12 years of decisive leadership having led the Board from the start of the Bank with its impressive development. He has had a relentless focus and drive to ensure the building of a sustainable bank with a positive impact to the wider economy and community. I look forward to working with the Board and the strong Management Team to continue this focus. May I offer on behalf of the new Board, our thanks for U Ne Aung’s outstanding contributions.”

Christopher Loh, CEO of uab ဘဏ်အနေဖြင့် further added, “ When U Ne Aung first expressed in 2020, his desire to step down, we spent effort to find a suitable replacement who would build on his legacy. Guided by his vision for a well governed bank, we have been able to achieve much over the last 12 years. On the foundations built, we began in 2017 a new phase to rebrand, refresh and accelerate revenue growth of the Bank. U Ne Aung has passionately supported the reforms at the Bank and as an industry leader had been advocating the leading of change and the humanising of banking. Today, we have a progressive bank looking to continue to build on this sustainable model.   U Nay Aye’s appointment as Non-Executive Independent Chairman is an enhancement of the Bank’s corporate governance. His broad experience and knowledge will benefit us tremendously and we look forward to his leadership in providing Board oversight to the Bank”.

The Board of Director now compose of five (5) members with strong financial sector and industry experience including three (3) independent directors.

#LeadingChange #HumanisingBanking

uab bank အကြောင်း

uab ဘဏ်အနေဖြင့် is a leading bank in Myanmar, recognised for its successful transformation and leadership in the Myanmar banking sector amidst the regulatory changes and governance requirements. uab ဘဏ်အနေဖြင့် was named “Myanmar’s Best Bank” by Euromoney over 2019 and 2020, “Best Retail Bank Myanmar” by Retail Banker International for years 2020, 2021 and 2022 and “Best Bank 2021” for Myanmar by Global Finance.

သြဂုတ်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် uab bank သည် “Best Companies to work in Myanmar- Employees Choice” အဖြစ်လည်း အသိအမှတ် ပြုခြင်းခဲ့သည့်အပြင် Myanmar Centre for Responsible Business မှ စီရင်တင်ပြခဲ့သည့် ပွင့်သစ်စ (TiME) အစီရင်ခံစာတွင် နံပါတ် (၁) ဖြင့် လည်းသတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။

၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မြို့နယ်ပေါင်း ၅၃ မြို့နယ်တွင် ဘဏ်ခွဲပေါင်း ၇၉ ဘဏ်ထိ တိုးချဲ့၍ customer များ ၏ လိုအပ်ချက်နဲ့အညီ Consumer Banking၊ Premier Banking၊ SME Banking၊ Corporate Banking၊ Trade Finance နှင့် Treasure Services စသည့် အဓိကကျသော ဘဏ်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုများအား စနစ်တကျလက်ခံ ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။ uab ၏ လုပ်ငန်း အခွဲဖြစ်သည့် uab securities မှတဆင့်လည်း Brokerage Services၊ Corporate and Financial Advisory၊ Investment Banking နှင့် Capital Market ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအား လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေပါသည်။

At uab ဘဏ်အနေဖြင့်, we believe in leading the way towards a better Myanmar, humanising banking, connecting people, creating opportunities and changing lives. In December 2017, uab launched “Be The Change Myanmar” initiative and in 2020, set up uab Foundation as the Bank’s corporate social responsibility arm to drive change for a better Myanmar.  We believe uab must operate responsibly and be committed to the community we are in.

ပိုမိုသိရှိရန်အတွက် http://www.uab.com.mm

For media enquiries, please contact:

Hsint @ +95 9 428206176 | [email protected]m

May Phone @ +95 9 450038501 | [email protected]