Home / Locations / ဘဏ်ခွဲများ

uab bank Branches

EN/ MM
နံပါတ်စဥ်နာမည်လိပ်စာ အပြည့်အစုံမြို့နယ်တိုင်း/ပြည်နယ်ဆက်သွယ်ရန်
1နေပြည်တော်(ရုံးချုပ်)အမှတ်(၃), ကျိုင်းတုံလမ်းနှင့် မော်လမြိုင်ကျွန်းလမ်းထောင့်၊ ဘဏ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ဥတ္တရသီရိနေပြည်တော်067-417301~10
2လသာဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၂၆)၊ မြေညီထပ်၊ လသာလမ်း၊လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။လသာရန်ကုန်01-373718 ~ 30
ext: 0021~0029
3ဆိုင်းတန်းဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၅/၁၈၇)၊ ၂၆ ဘီလမ်း၊ ၈၇ လမ်း နှင့် ၈၈ လမ်းကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။အောင်မြေသာဇံမန္တလေး02-4024810 ~ 24
4ကျွဲဆည်ကန်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(စ/၇၉)၊ ကျွဲဆည်ကန် (၆) လမ်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ပြည်ကြီးတံခွန်မန္တလေး02-4059945 ~ 56
5တာမွေဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၇၀/က)၊ မြေညီထပ်နှင့်ပထမထပ်၊ ဗညားဒလလမ်း၊ သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။တာမွေရန်ကုန်01-9000144,9000146,9000147
ext: 0051~0059
6တောင်ကြီးဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၃၅)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြို့မရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့။တောင်ကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း081-201912 ~ 18, 2124618~19
7မူဆယ်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(စျ - ၉၀)၊ စျေးရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့။မူဆယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း082-52927,52976
8ဘုရင့်နောင်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(ည/၅၃)၊ ယုဇနလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံဝင်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။မရမ်းကုန်းရန်ကုန်01-682901 ~ 02, 682975, 682626, 682917,682932, 9688862 ~ 68
ext: 0081~0089
9ဒိုင်းမွန်းပလာဇာဘဏ်ခွဲအမှတ် (ဂျီ-၀၉၇ မှ ဂျီ-၁၀၉ ထိ) ၊ မြေညီထပ်၊ ၇၈ လမ်း (၃၃ လမ်းနှင့် ၃၄ လမ်းကြား)၊ ချမ်းအေးသာဇံ၊ မန္တလေးမြို့။ချမ်းအေးသာဇံမန္တလေး02-4024825 ~ 37
10သင်္ဃန်းကျွန်းဘဏ်ခွဲအမှတ်(ဓ/၇၃၄)၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ ဇ/တောင်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။သင်္ဃန်းကျွန်းရန်ကုန်01-8550660~64
ext: 0101~0109
11ပုသိမ်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၆၄)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ရပ်ကွက်(၃)၊ ပုသိမ်မြို့။ပုသိမ်ဧရာဝတီ042-23824~30, 22520
12ပခုက္ကူဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၃၇)၊ မြို့မလမ်း၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့။ပခုက္ကူမကွေး062-239761 ~ 65
13ပြည်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၁၉၅၊၁၁၉၆) ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဆံတော်ရပ်ကွက်၊ပြည်မြို့။ပြည်ပဲခူး053-24008,27966,25843
14မုံရွာဘဏ်ခွဲအမှတ်(၅၂/ဋ)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မုံရွာတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့၊စစ်ကိုင်းတိုင်း။မုံရွာစစ်ကိုင်း071-2028346 ~ 49
15မိတ္ထီလာဘဏ်ခွဲအမှတ်(၉/င)၊ ပထမလမ်းမတော်လမ်းနှင့်ဂျီအီးစီလမ်းထောင့်၊ ပန်းထိမ်တန်း ရပ်ကွက်၊ မြို့မ(၄)ရပ်ကွက်ကြီး ၊ မိတ္ထီလာမြို့။ မိတ္ထီလာမန္တလေး064-26445~48
16စမ်းချောင်းဘဏ်ခွဲအမှတ် (W-1/2/3/4)၊ ပဒုမ္မာအားကစားတိုက်တန်း၊ ဗားကရားလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။စမ်းချောင်းရန်ကုန်01-2304735 ~ 38, 01-504269
ext: 0161~0169
17မန္တလေး(၈၄)လမ်းဘဏ်ခွဲအကွက်အမှတ်(၄၉)၊ ၃ရလမ်းနှင့်၈၄လမ်းကြား၊ ရတနာဘုမ္ပိအနောက်ရပ်ကွက်၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။မဟာအောင်မြေမန္တလေး02-4076601 ~ 07
18မန္တလေး(၁၉)လမ်းဘဏ်ခွဲအကွက်အမှတ်(၁၂၅)၊ ၁၉လမ်း(၈၆x၈၇)လမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာဇံရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။အောင်မြေသာဇံမန္တလေး02-4030845~47, 4024839~38
19မန္တလေး(၁၂)လမ်းဘဏ်ခွဲအကွက်အမှတ်(၅၃၃)၊ ၁၂လမ်း(၇၉x၈ဝ)လမ်း ကြား၊ အမရဌာနီအနောက် ရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။အောင်မြေသာဇံမန္တလေး02-4075672~76
20ပန်းပဲတန်း(ရွှေဘုံသာ)ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၃၇၂)၊အခန်း(၁)၊ မြေညီထပ်၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ပန်းဘဲတန်းရန်ကုန်01-248281,371076,371079
21ကြည့်မြင်တိုင်ဘဏ်ခွဲအမှတ် ( ၄၉၄/က )၊ ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားလမ်း ၊ သီတာရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ကြည့်မြင့်တိုင်ရန်ကုန်01-2301668~ 74, 2301671~73
ext:0571~0579
22တာမွေ (မြင်းပြိုင်ကွင်း)ဘဏ်ခွဲအမှတ် (၄ဝ)၊ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ တာမွေကြီး (ခ)ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။တာမွေရန်ကုန်01-8604348 ~ 51
ext: 0221~0229
23မြောက်ဒဂုံဘဏ်ခွဲအမှတ် ( ၂၉ )၊ ပင်လုံလမ်းမကြီး၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန့်ကုန်မြို့။မြောက်ဒဂုံရန်ကုန်01-3511091 ~ 97
ext: 0231~0239
24ဘုန်းကြီးလမ်းဘဏ်ခွဲအမှတ် (၉၁)၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။လမ်းမတော်ရန်ကုန်01-2301833~38
25ရွှေဂုံတိုင်ဘဏ်ခွဲအမှတ် ( ၂၂ /က )၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဗဟန်းရန်ကုန်01-8604968~74
26လှိုင်ဘဏ်ခွဲအမှတ် (၇၈)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ လှိုင်ရန်ကုန်01-2305153 ~ 59
ext: 0261~0269
27သိမ်ဖြူဘဏ်ခွဲအမှတ် (၁၅၆)၊ သိမ်ဖြူလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဗိုလ်တထောင်ရန်ကုန်01-299428,202849
ext: 0271~0279
28အင်းစိန် (စော်ဘွားကြီးကုန်း) ဘဏ်ခွဲအမှတ် (၁၃၄-၁/၂)၊ စော်ဘွားကြီးကုန်းပွဲရုံနှင့် ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။အင်းစိန်ရန်ကုန်01-9640179, 9640309, 9640310
ext: 0281~0289
29မုံရွာ(ချင်းတွင်းရတနာ) ချင်းတွင်းရတနာအဆင့်မြင့်စျေး(ပထပ်)၊ စျေးမြောက်ဘက်၊ မုံရွာမြို့။မုံရွာစစ်ကိုင်း071-26212-14
30ကျောက်ပန်းတောင်းဘဏ်ခွဲအမှတ်(စ/၂၈၅)၊ ကျောက်ပန်းတောင်း-ရေနံချောင်းကားလမ်းမ၊ စံပြရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့။ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့မန္တလေး061-52223 ~ 29
31မကွေး ဘဏ်ခွဲအမှတ် (၅၅၄/၅၆၁) ပြည်တော်သာလမ်း၊ မကွေးမြို့။မကွေးမကွေး063-2028607~13
32မြင်းခြံ ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁ဝ၃)၊ (၈)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ မြင်းခြံမြို့။ မြင်းခြံမန္တလေး066-2022829,2022751, 2022064, 2022698,2022584
33လားရှိုးဘဏ်ခွဲအမှတ်(ဆ/၁၄/၅)၊ သိန္ဒီလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၁၄)၊ လားရှိုးမြို့။လားရှိုးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း082-2202645,2202546,2202970
34ရန်ကင်း (ရွှေအုန်းပင်)ဘဏ်ခွဲတိုက်အမှတ် (၄၁)၊ Yankin Palm Village အိမ်ရာ၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ရန်ကင်းရန်ကုန်01-8605312~18
ext: 0341~0349
35မြောက်ဥက္ကလာ(ဝေပုလ္လ) ဘဏ်ခွဲတိုက်အမှတ် ( ၁ )၊ ဝေပုလ္လအိမ်ရာ၊ ခေမာသီလမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။မြောက်ဥက္ကလာပရန်ကုန်01-9691743, 9692237,9691563
ext: 0351~0359
36ပုဇွန်တောင်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၅၄)၊ ရေကျော်လမ်းနှင့် ဦးရွှေဂွန်းလမ်းထောင့်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ပုစွန်တောင်ရန်ကုန်018297370 , 018293254
ext: 0361~0369
37မန္တလေး (၃၅)လမ်းဘဏ်ခွဲအမှတ်( ၄၁၃-က/၅ )၊ အမှတ်(A-1) ၊ ၃၅လမ်း၊ ရဝလမ်း x ၇၁လမ်း ကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။မဟာအောင်မြေမန္တလေး02-4039684,2832029,2832399
38မန္တလေး (မင်္ဂလာစျေး )ဘဏ်ခွဲအမှတ် ( ၉ )၊ အဆင့်မြင့်မင်္ဂလာစျေး၊ ၇၃ x ၃၁လမ်းထောင့်၊ ရန်မျိုးလုံ ရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ချမ်းအေးသာစံမန္တလေး02-4067457~60
39မန္တလေး (ပြည်ကြီးမင်္ဂလာ)ဘဏ်ခွဲတိုက်အမှတ်( ၁၀ )၊ လမ်းအမှတ် ( H )၊ ၆၂လမ်း x ၆၃လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးမင်္ဂလာ ယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ မန္တလေးမြို့။အမရပူရမန္တလေး02-5155127~31
40ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းဘဏ်ခွဲမြေကွက်အမှတ်(၁၄၉၀)၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက် (၂၄)၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း မကြီး၊ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းရန်ကုန်01-8100747~ 49, 01-8100752~53
ext: 0401~0409
41ရန်ကင်း (ကျောက်ကုန်း) ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၂ဝ)၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ကျောက်ကုန်း၊ ရန်ကင်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ရန်ကင်းရန်ကုန်01-3560152~53,01-73301128~129,7330153
ext: 0411~0419
42ပန်းပဲတန်းဘဏ်ခွဲတိုက်အမှတ်(၆၂၈/၆၃၆)၊ ၂၉လမ်းx၃ဝလမ်းကြား၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ပန်းပဲတန်းရန်ကုန်01-8372720,8372760,8372764
ext: 0421~0429
43မန္တလေး (နန်းရှေ့ဘဏ်ခွဲ)အကွက်(၁၄)၊ ဦးပိုင်(၄)၊ ၆၂လမ်း၊ ၁၈x၁၉လမ်းကြား၊ ဒေါနဘွားရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။အောင်မြေသာစံမန္တလေး02-4061004, 61057, 61059
44(အမရပူရ) ဘဏ်ခွဲအကွက်(၅၉၇)၊ အိုးတော်၊ သိမ်ကြီးရပ်၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။အမရပူရမန္တလေး02-4059301,59302, 59689
45မြောက်ဥက္ကလာ (သီရိရတနာ)ဘဏ်ခွဲအမှတ် (F-12,13)၊ အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း(သီရိရတနာ)ဝင်း၊ အမှတ်(၃)လမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။မြောက်ဥက္ကလာပရန်ကုန်01-9690435, 9691561, 9692027,9691448
ext: 0451~0459
46တောင်ငူ ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၆/၈၇)၊ ဗိုလ်မှူးဖိုးကွန်းလမ်း၊ တောင်ငူမြို့၊ ပဲခူးတိုင်း။တောင်ငူပဲခူး054-25243, 25339, 25010
47အောင်ပန်းဘဏ်ခွဲအမှတ်(၄၃)၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ အောင်ပန်းမြို့နယ်၊
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း။
အောင်ပန်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း081-61303~05
48အလုံ(အောက်ကြည့်မြင်တိုင် လမ်း) ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၂၈၉)၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။အလုံရန်ကုန်01-2302446~48
ext: 0481~0489
49သမိုင်း (ဘူတာရုံလမ်း)ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၃၅-က)၊ သမိုင်းဘူတာရုံလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။မရမ်းကုန်းရန်ကုန်01-9669238 ~40
ext: 0491~0499
50မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၄၁)၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ရန်ကုန်01-8381102, 8381475, 8381430
51သုဝဏ္ဏ(ကမာကြည်)ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၅)၊ ကမာကြည်လမ်းမကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။သင်္ဃန်းကျွန်းရန်ကုန်01-2331063 ၊ 2331076 ၊ 2331113
ext: 0511~0519
52မြောက်ဒဂုံ (ရာဇဓိရာဇ်)ဘဏ်ခွဲအမှတ်(ထ/၁၃၈)၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းရန်ကုန်01-4708000 ext: 0521~0529
53ကမာရွတ် (လှည်းတန်း)ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၈၉)၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ရန်ကုန်မြို့။ကမာရွတ်ရန်ကုန်01-537021, 537117
ext: 0531~0539
54တောင်ဥက္ကလာ (သံသုမာလမ်း) ဘဏ်ခွဲအမှတ် ( ၉၆၉/ခ )၊ သံသုမာလမ်းမကြီး၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။တောင်ဥက္ကလာပရန်ကုန်01-8500849, 8500851~54
55ကမာရွတ် (ဆင်မလိုက်) ဘဏ်ခွဲအမှတ်(ဝဝ၃)၊ A-1၊ နှင်းဆီလမ်း၊ ဆင်မလိုက် Highway Complex ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ကမာရွတ်ရန်ကုန်01-537992, 537846, 537782
56ကျောက်တံတား (ဆူးလေ) ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၈၄/၁၈၆)၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ကျောက်တံတားရန်ကုန်01-8381734, 8381665
ext: 0561~0569
57ကြည့်မြင်တိုင်(ပန်းပင်ကြီးလမ်း)ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၂)၊ ပန်းပင်ကြီးလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ကြည့်မြင်တိုင်ရန်ကုန်01-9317889~93
58ဒဂုံ (န၀‌‌ဒေးလမ်း) ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၂၄/၂)၊ နဝဒေးလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဒဂုံရန်ကုန်01-8370266 ~ 67, 8370218
59လမ်းမတော် (၀ါးတန်းလမ်း) ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၄၇)၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။လမ်းမတော်ရန်ကုန်01-2302462,2302465,2302466
60ဗိုလ်တထောင်(ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း )ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၂၅၁၊ ၂၅၃)၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဗိုလ်တထောင်ရန်ကုန်01-8398676,8290958,8293073,8202648
ext: 0601~0609
61မန္တလေး (၈၃)လမ်းဘဏ်ခွဲအမှတ်(၂၆၈)၊ (၈၃)လမ်း၊ ၂၈လမ်းနှင့် ၂၉လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ချမ်းအေးသာစံမန္တလေး02-4069245~49
62မန္တလေး (ကျောက်ဆစ်တန်း) ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၆၁၃)၊ (၈၄)လမ်း၊ (၄၄)လမ်းနှင့် (၄၅)လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။မဟာအောင်မြေမန္တလေး02-4076701~05
63ပြင်ဦးလွင် ဘဏ်ခွဲမြေကွက်အမှတ်(၅၉)၊ ဦးပိုင်(၂၄)(ဃ)၊ ခဲလယ်တောင်ရပ်၊ အကွက်နံပါတ်(၇)၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၄)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။ပြင်ဦးလွင်မန္တလေး085-2028279,2028326,2023303~05
64သဃ်န်းကျွန်း(ဇ၀န)ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၆၅/B)၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။သင်္ဃန်းကျွန်းရန်ကုန်01-8550185, 8571580, 8562010
65မန္တလေး(စက်မှုဇုန်) ဘဏ်ခွဲအမှတ်(ဓဓ-၇)၊(၆၂)လမ်းနှင့် ရတနာလမ်းထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ပြည်ကြီးတံခွန်မန္တလေး02-5154738~39,5154749,5154750,5154751
66သာကေတ(ဧရာ၀ဏ်)ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၇၂-ခ/ ၇၃-က)၊ ဧရာဝဏ်လမ်း၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။သာကေတရန်ကုန်01-558783,558778~79
ext: 0661~0669
67လသာ(ကမ်းနားလမ်း)အမှတ်(၄ဝ၈/၄၁၂)၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့်(၁၉)လမ်းထောင့်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။လသာရန်ကုန်01-2303256~59
ext: 0671~679
68မန္တလေး (၈၀)လမ်း ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၈၂-ခ/၈၃-က)၊ (၈ဝ)လမ်း၊ ၂၈လမ်းနှင့် ၂၉လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ချမ်းအေးသာစံမန္တလေး‎+95 1 470 8000 ext. 0691 ~ 0696
69Central Point BranchCentral Point Shopping Mall, မြေညီထပ်၊ ၆၂လမ်းနှင့် မနော်ဟရီ လမ်းကြား, ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ မန္တလေး။မန္တလေးမန္တလေး02-4080923, 4080925,4080931, 4080927, 4080947
70မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်(ဗညားဒလ) ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၈၂/၈၄)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ရန်ကုန်01-8619601~03
ext: 0701~0709
71ပုဇွန်တောင်(မဟာဗန္ဓုလ(၅၄) လမ်း)ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၆၂/၁၆၄)၊ မဟာဗန္ဓုလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ပုဇွန်တောင်ရန်ကုန်01-202771 , 203471,294493,297435
72ဗဟန်း (တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း)ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၄၄၁-ဘီ-၁)၊ တက္ကသိုလ်ရပ်သာလမ်းသစ်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ဗဟန်းရန်ကုန်01-8605582 ~ 85
ext: 0721~0729
73လသာ(ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း) ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၉၇)၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။လသာရန်ကုန်01-242348,01-240134,240149, 210414, 242661
ext: 0731~0739
74တောင်ဥက္ကလာ (နန္ဒ၀န်စျေး) ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၅၇၈/ခ)၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။တောင်ဥက္ကလာပရန်ကုန်01-8500881 ~ 86
75တပ်ကုန်း ဘဏ်ခွဲအမှတ် ၆၄၆ ၊ သူရိန်လမ်း၊ တပ်ကုန်းမြို့ ၊ နေပြည်တော် ။ တပ်ကုန်း နေပြည်တော်067-8071155 ~ 59
76ကျောက်တံတား (ပန်းဆိုးတန်း) ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၁၈၆/၁၈၈)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ကျောက်တံတားရန်ကုန်01-8378178,8378431,8391481
ext: 0761~0769
77အင်းစိန် (ပေါက်တော၀) ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၉၁/က)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းနှင့် မြို့သစ်(၂)လမ်းထောင့်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။အင်းစိန်ရန်ကုန်01-3643037,3643083,3643150
78ဗဟန်း(ဓမ္မစေတီလမ်း)ဘဏ်ခွဲအမှတ်၄၅၆(B) ၊ ၃၀( C ), ၅၁၊ Golden Link Condo၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ဗဟန်းရန်ကုန်01-504571,504607,504297,504448
79ရွှေဘို ဘဏ်ခွဲအမှတ် (၆/၈)၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ကွင်းအကွက်အမှတ် နှင့်အမည်(၁၇)၊ သခွတ္တောရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၆၇-ခ)၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ရွှေဘိုစစ်ကိုင်းတိုင်း01-4708000
80မြိတ် ဘဏ်ခွဲအမှတ်(၉၈)၊ ဆိပ်ငယ်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။မြိတ်တနင်္သာရီတိုင်း 01-4708000
81မော်လမြိုင် (စထရန်းဟိုတယ်) ဘဏ်ခွဲMawlamyine Strand Hotel, အောက်လမ်းမကြီးနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ ဖက်တန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့။ မော်လမြိုင်မွန်ပြည်နယ် 057-470800
82သန်လျင် ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၁၂၉)၊ ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်းလမ်း၊ သန်လျင်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။သန်လျင်ရန်ကုန်01-4708000
Ext - 0831 ~ 0836