စာရင်းသေနှုန်း

Deposit Product နှစ်စဥ်အတိုးနှုန်း
ငွေစုဘဏ် အပ်ငွေစာရင်း
Basic Savings 6.00%
Children Savings 6.00%
e-Savings 6.00%
Smart Saver 6.00% Up to MMK 500,000
6.10% MMK 500,001 to 10,000,000
6.25% MMK 10,000,001 to 50,000,000
6.35% Above MMK 50,000,000
ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း 5.00% Any amount
Deposit Product နှစ်စဥ်အတိုးနှုန်း
Savings Plan
1st year bonus + 1.00% 6.00%
2nd year bonus + 1.50% 6.00%
3rd year bonus + 1.50% 6.00%

အပိုဆုကြေးသည် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပိုက်ဆံကို ပုံမှန်အရစ်ကျပေးသွင်းမှသာ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

Deposit Product နှစ်စဥ်အတိုးနှုန်း
စာရင်းသေ အပ်ငွေ
30 days 6.50%
60 days 6.50%
90 days 6.75%
120 days 6.75%
150 days 6.75%
180 days 7.00%
210 days 7.00%
240 days 7.00%
270 days 7.00%
300 days 7.00%
330 days 7.00%
365 days 7.25%

Fixed Deposit for New Account

အပ်နှံထားရှိနိုင်သည့် အချိန်ကာလ Cash Deposit Rate p.a. Interbank Transfer Rate p.a.
ရက် (၁၈၀) ၈.၂၅% ၈.၀၀%
တစ်နှစ် ၈.၅၀% ၈.၂၅%

CBM Reference Rate

Currency Rate
USD
EUR
SGD
CNY
THB

Market Rate

Currency Market Rate
USD
CNY
THB

ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ လုပ်ခ/လစာ ငွေလဲနှုန်း

Currency Rate
USD
EUR
SGD

USD, EUR, SGD ငွေလွဲနှုန်းများအတွက် နိုင်ငံ‌တော်မှ ထပ်ဆောင်းပံ့ပိုးငွေ 1 USD လျှင် ၃၀ ကျပ်ထပ်မံပေးအပ်ပါမည်။

ချေးငွေနှုန်းထားများ

Loan Products နှစ်စဥ်အတိုးနှုန်း
Overdrafts (secured) 9.00% + 1.00%
Overdrafts (unsecured) 13.5% + 1.00%
Term Loan (secured) 10.00%
Term Loan (unsecured) 14.50%
JICA (TSL) 5.50%
Customer Loan Product နှစ်စဥ်အတိုးနှုန်း
Home Loan 10.00%
Auto Loan 10.00%
Education Loan 14.50%
Loan against Property / Listed Shares / Fixed Deposit 10.00%
Personal Loan / Corporate Salary Loan 14.50%
Hired Purchase 13.00%

Fees & Charges