စာရင်းရှင် အပ်ငွေစာရင်း

စာရင်းရှင် အပ်ငွေစာရင်းဆိုသည်မှာ ချက်လက်မှတ်အသုံးပြုခြင်းမှတစ်ဆင့် ငွေလက်ခံမှု၊ ငွေပေးချေမှု စသည်တို့ကို မကြာခဏ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အထူးသင့်လျော်သော စာရင်းအမျိုးအစားတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ စာရင်းရှင် အပ်ငွေစာရင်းသည် အတိုးမရှိနိုင်သော အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

ဘဏ်စာရင်းအား ဘယ်လိုလျောက်ထားပါမည်လဲ?

You can open account over the counter at any branch nearby you or @ on mobile App/ online banking, and @ uab bank website.