ကဒ်များ / Gift Card  / uab Personalised Visa Gift Card

uab Personalised Visa Gift Card

Personalising a gift makes it unique and exclusive and everyone loves receiving a special gift. With that in mind, uab bank is pleased to introduce its Personalised Visa Gift Card which will make your gift card personal and extra special for you, your family, your friends and your someone special.

အကျိုးခံစားခွင့်များ

uab bank ရဲ့ အထူးလျှော့စျေး ၃၀% အထိ ခံစားခွင့်များ။

Free and easy register & top-up via uabpay, SaiSai Pay, uabpay+ Merchants and uabpay+ Counters at uab Branches

လျှောက်ထားရန်

You can buy at uab Personalised Visa Gift Card​ at any uab branches, Authorized Sales Outlets (to be confirmed), uab Retails Facebook Page and [email protected]

လုပ်ဆောင်ချက်များ
  • Free and easy top-up via uabpay, SaiSai Pay, uabpay+ Merchants and uabpay+ Counters at uab Branches 
  • uabpay နှင့် saisai payမှတစ်ဆင့် သုံးစွဲထားသည့် transaction များကို အချိန်တစ်ပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း ဘဏ်အကောင့်ရှိရန်မလိုခြင်း။
  • ဘဏ်အကောင့်ရှိရန်မလိုခြင်း။
  • ဖောင်ဖြည့်စရာမလို ၊ လက်မှတ်ထိုးစရာမလိုပဲ Register ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။
  • Visa မှပေးသည့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လျှော့စျေးနှင့် အထူးခံစားခွင့်များ။
  • uab bank ရဲ့ အထူးလျှော့စျေး ၃၀%အထိ ခံစားခွင့်များ။
  • ATM စက်တွင် ငွေသားထုတ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ။
  • ပြန်အမ်းငွေထုတ်မပေးပါ။
အခကြေးငွေနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ

* For information about uab Privileges, click here.

အကြောင်းအရာ uab Personalised Visa Gift Card​
ကတ်ဖိုး ၁၀,၀၀၀ကျပ်
နှစ်စဥ်ကြေး 10,000 MMK (1st year annual fee waived)
ကနဦးသွင်းငွေ (မှတ်ပုံမတင်မီ) 10,000 MMK (Minimum) 1,000,000 MMK (Maximum)
ကနဦးသွင်းငွေ (မှတ်ပုံတင်ပီး) 10,000 MMK (Minimum) 3,000,000 MMK (Maximum)
ကတ်အသစ်လျှောက်ထားခြင်း (ပျောက် / ပျက်) ၁၀,၀၀၀ကျပ်
Cross Border Transaction Fee [CBM Reference Rate: 1 USD = 3350]
18.95% per transaction

* For information about Visa Privileges, click here.