ကဒ်များ / ကမ်ပိန်း / “ 2 is better than 1 ” Couple Campaign

"2 is better than 1" Couple Campaign

1) Earn 1 point for every (5,000) MMK spent in a single transaction at local retail purchases and earn 4 points for every (5,000) MMK spent in a single transaction at overseas retail purchases or E-commerce. 

၂) အကယ်၍ ကျပ်ငွေ (၁၀၀,၀၀၀)နှင့်အထက်ကို transactionတစ်ကြောင်းထဲတွင် အသုံးပြုပါက Point ကို (၂)ဆရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ပြည်တွင်းရှိဆိုင်များတွင် transactionတစ်ကြောင်းလျှင် ငွေကျပ် (၁၀၀,၀၀၀) အသုံးပြုပါက point (၂၀ x ၂ = ၄၀)ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်ပရှိဆိုင်များတွင်အသုံးပြုပါက point (၈၀ x ၂ = ၁၆၀) ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

၃) Pointများရေတွက်ရာတွင်လည်း ကတ်(၂)ခုပေါင်းပြီး ‌ရေတွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Grand Prize (၁)ဆု နှင့် Monthly Prize (၁)ဆုကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

၄) Campaign periodမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ 

Campaign Month Period
Month 1 14th Feb - 13th Mar 2020
Month 2 14th Mar - 13th Apr 2020
Month 3 14th Apr 2020 - To be announced (due to the Covid-19 Pandemic)
Month 4 To be announced (due to the Covid-19 Pandemic)
Month 5 To be announced (due to the Covid-19 Pandemic)
Month 6 To be announced (due to the Covid-19 Pandemic)
  • ဤ Campaignသည် uab couple card ကိုင်ဆောင်သူများအတွက်သာအကျုံးဝင်သည်။ 
  • Monthly prize အတွက် pointအရေအတွက်များသည် Campaignအပိုင်းအခြားတစ်ခုစီအတွက်သာ အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ပြီး အခြားသောCampaignအပိုင်းအခြားတစ်ခုနှင့်ပေါင်း၍မရပါ။ 
  • Grand prize ပေးအပ်ရာတွင် Campaignလတိုင်း၏ pointအ‌ရေအတွက်အားလုံးကိုပေါင်း၍ pointအများဆုံးသူကို ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။